REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE KIVUN KAUNEUS
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Kivun Kauneus y- 2406781-6


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
info@kivunkauneus.fi


3. Rekisterin nimi
Kivun Kauneuden henkilötietorekisteri.


4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.


5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään ainoastaan asiakkaan itsestään luovuttamia asiakassuhteeseen, sekä tilaukseen liittyviä
tietoja.


7. Tietojen luovutus

Kivun Kauneus ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, poislukien laskutuspalvelu jousto.com:in kautta
laskutettavat asiakkaat.
Kivun Kauneus ei vastaa jousto.comin asiakkaista keräämistä tiedoista, heidän rekisteriselosteensa voi
tarkistaa: https://www.jousto.com/rekisteriseloste

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla
teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja
salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin
mainittu käyttöoikeus liittyy.
Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta, sekä mahdollisissa rikosasioissa (murrot, ilkivalta
yms) tallentava kameravalvonta.
Rekisterinpitäjän manuaalinen rekisteri(asiakastietolomakkeet) säilytetään minimiaika, eli takuuajan 6kk,
jonka jälkeen lomakkeet tuhotaan rekisterinpitäjän toimesta.